Prace remontowe na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku

Na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku rozpoczynają się prace związane z remontem nawierzchni na kierunku wjazdowym do Polski. 5 października 2020 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku rozpocznie się kolejny etap prac remontowych – remont nawierzchni na płycie przywozowej. Z uwagi na planowany remont do końca listopada 2020 r. z pracy będzie…Continue reading Prace remontowe na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku

Utrudnienia w ruchu

Od dnia 16.09.2020 r. rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej na ul. K. Pułaskiego w Siedlcach. W pierwszym etapie prac, który potrwa ok. 3 tygodnie, wystąpią utrudnienia na skrzyżowaniu ulic K. Pułaskiego i J. Kilińskiego. Prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy. źródło: www.siedlce.pl

Objazd na odcinku Kaczory – Domanice

w związku z prowadzonymi pracami, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice” polegające na rozkładaniu masy mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej droga na odcinku Kaczory – Domanice będzie nieprzejezdna. Objazd został wytyczony zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robót na w/w roboty o nr D.71.2.332020…Continue reading Objazd na odcinku Kaczory – Domanice

Planowane czasowe zamknięcia ulic

W związku z organizacją w naszym mieście Dni Siedlec planowane są zmiany w organizacji ruchu drogowego wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Zmiany będą dotyczyły: ul. Wiszniewskiego – od Prusa do wys. stadniny – 04.09. godz. 9.00 – 06.09. godz. 12:00 – ZAMKNIĘCIE ul. Gospodarcza – obustronne zakazy zatrzymywania od ul. Jana Pawła II do ul. Kazimierzowskiej…Continue reading Planowane czasowe zamknięcia ulic

W sobotę utrudnienia w ruchu

W sobotę (30.08) ze względu na organizację Biegu Jacka w godzinach od 8:45 do 9:45 zamknięte zostaną fragmenty ulic: Prusa – Mickiewicza – Bema – Kazimierzowska – Prusa. Mapa biegu z utrudnieniami poniżej. Zabezpieczenie trasy Biegu zapewnią policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, żołnierze z 18. Batalionu Dowodzenia w Siedlcach oraz strażacy z OSP…Continue reading W sobotę utrudnienia w ruchu

Objazd drogi Kaczory -Łupiny-Domanice

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice” w dniach 13.07.2020 r. – 16.07.2020 r. nastąpi zamknięcie przedmiotowej drogi dla ruchu kołowego. Ruch zostanie poprowadzony wyznaczonymi objazdami przedstawionymi na poniższych schematach. źródło: www.powiatsiedlecki.pl, sporządziła: Bożena Zbieć – Wydział Dróg

Objazd ulicy Majowej w Stoku Lackim

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka – ul. Majowa w m. Stok Lacki ” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowej ulicy. Zamknięcie drogi odbędzie się w dniu 05.06.2020 do godz. 18.00. Ruch zostanie poprowadzony wyznaczonym objazdem…Continue reading Objazd ulicy Majowej w Stoku Lackim

Objazd ulicy Reymonta w Kotuniu

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Nowaki – Skórzec do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska)” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowej ulicy. Zamknięcie drogi odbędzie się w dniach od 04.05.2020 do 31.07.2020. Ruch zostanie poprowadzony wyznaczonymi objazdami przedstawionymi…Continue reading Objazd ulicy Reymonta w Kotuniu

Remont cząstkowy nawierzchni na ul. Brzeskiej

W dniach od 1 do 3 czerwca zaplanowano remont cząstkowy nawierzchni na ul. Brzeskiej (odcinek od ul. Floriańskiej do ul. 3 Maja). Podczas prowadzenia prac odcinek ulicy Brzeskiej zostanie częściowo wyłączony z ruchu – zostanie zamknięty wlot skrzyżowania ulicy Brzeskiej z ulicą Floriańską. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin prowadzenia prac będzie na bieżąco aktualizowany.…Continue reading Remont cząstkowy nawierzchni na ul. Brzeskiej