Ruszają kolejne przebudowy dróg powiatowych

Starosta Karol Tchórzewski i wicestarosta Małgorzata Cepek 15.11 br. podpisali umowę na wykonanie trzech zadań z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”.

Zadanie I.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany”.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany o łącznej długości 2 632,52 m. W ramach inwestycji będzie zmieniona nawierzchnia drogi, wykonane zostaną chodniki, zjazdy na posesje i odwodnienie.
Wartość całkowita zadania 3 900 413,70 zł.

Zadanie II „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski – Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski – Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia o długości 3 302,73m. W ramach inwestycji będzie zmieniona nawierzchnia drogi, wykonane zostaną zjazdy na posesje i odwodnienie.
Wartość całkowita zadania 5 087 123,00zł.

Zadanie III.: „Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska)”.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska) o długości 777 m. Zakres robót obejmuje zmianę nawierzchni drogi, wykonane zostaną chodniki, zjazdy na posesje i odwodnienie.
Wartość całkowita zadania 2 456 471,25 zł brutto. 5% tej kwoty to dofinansowanie z Gminy Kotuń.

Wszystkie wymienione inwestycje otrzymają 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

źródło: www.powiatsiedlecki.pl

Sporządziła: Bożena Wysokińska – Wydział Organizacyjny