Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – podsumowanie

Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowy w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego przez kierujących oraz niechronionych uczestników dróg. Istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.

Śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce na tle innych państw europejskich jest wyjątkowo wysoka. Na każde 100 wypadków w naszym kraju ginie 12 osób, podczas gdy średnio w krajach UE zaledwie 3 osoby. Towarzyszy temu wysoki odsetek urazów powypadkowych prowadzących do trwałego inwalidztwa.

Zgodnie z harmonogramem działań krajowych wczoraj, przeprowadzono działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” .

Policjanci łącznie ujawnili 156 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi godzących w bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

„CHROŃ ŻYCIE NA MAZOWIECKICH DROGACH”

„Interesuje nas TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, a nie Twoje pieniądze !”

źródło: Policja Mazowiecka, autor: nadkom. Sylwester Kacprzak/WRD KWP zs. w Radomiu