Będzie obwodnica Sokołowa Podlaskiego

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury w ramach programu 100 Obwodnic, powstanie także obwodnica Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63

Stan prac przygotowawczych:Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 62 i 63. Obecnie drogi krajowe w mieście przebiegają przez teren bardzo zabudowany, stanowiący kręgosłup komunikacyjny miasta.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Sokołowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z autostrady A2.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
www.gov.pl