Zamknięcie mostu w m. Kotuń od 16.07.2021r.

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowego mostu w terminie od 16.07.2021r.Ruch zostanie poprowadzony wyznaczonym objazdem przez miejscowości Józefin, Polaki i Kotuń. źródło: wydział DrógStarostwo Powiatowe w Siedlcach