Zamknięcie drogi powiatowej w m. Pruszyn

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 Pruszynek – Golice – I etap” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowego odcinka drogi w terminie od 14.06.2021 r. do 19.12.2021 r. Ruch zostanie poprowadzony wyznaczonym objazdem przedstawionym na poniższej mapie poglądowej. źródło: powiatsiedlecki.pl

Będzie przebudowa ul. Monte Cassino w Siedlcach

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) Miasto Siedlce otrzymało 775 120,41 zł na zadanie pod nazwą „Budowa ulicy Karola Lewandowskiego w Siedlcach – etap II”. Szacowana wartość inwestycji wyniesie ok. 1,1 mln zł, pozyskane wsparcie będzie stanowiło zatem 70% wartości planowanych prac.Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio…Continue reading Będzie przebudowa ul. Monte Cassino w Siedlcach